dbo.RM_Func_CzyJestDokMagdlaKontrahenta

Gdy podczas wystawiania faktur w Wf-Mag wersja 8.11, w momencie wybierania kontrahenta program zawiesza się
(czasem wyskakuje komunikat: select dbo.RM_Func_CzyJestDokMagdlaKontrahenta)
należy wykonać aktualizację WF-Mag-a do 8.11.0 wydanie 2.

Można ją pobrać ze strony http://www.wapro.pl/wapro/pobierz-program

Brak możliwości komentowania.