dbo.RM_Func_CzyJestDokMagdlaKontrahenta

Gdy podczas wystawiania faktur w Wf-Mag wersja 8.11, w momencie wybierania kontrahenta program zawiesza się (czasem wyskakuje komunikat: select dbo.RM_Func_CzyJestDokMagdlaKontrahenta) należy wykonać aktualizację WF-Mag-a do 8.11.0 wydanie 2. Można ją pobrać ze strony http://www.wapro.pl/wapro/pobierz-program

Czytaj dalej