Płatnik – ustanowienie połączenia z serwerem nie było możliwe


Czasem serwery ZUS są po prostu przeciążone i nie można się do nich dobić.

Jeśli w późniejszym terminie sytuacja z ustanowieniem połączenia się powtarza, należy sprawdzić następujące elementy układanki:

– czy komponenty płatnika się aktualizują (może serwery ZUS są OK a problem leży po stronie naszego dostawcy internetu)
– czy ustawienia certyfikatów są OK (czy mamy aktualny certyfikat własny, listy CRL -> tu odsyłam do instrukcji instalacji certyfikatu w programie płatnik, dostawcy podpisu elektronicznego)
– czy w ustawieniach Internet Explorer -> narzędzia -> opcje internetowe -> zaawansowane mamy zaznaczone TLS 1.0 (ten problem pojawia się po aktualizacji Javy)


Brak możliwości komentowania.